Leden ouder dan 21 die geen leidinggevende of bestuurslid zijn, heten plusscouts. Zij hebben vaak een ondersteunende rol binnen de groep en helpen incidenteel, bijvoorbeeld tijdens activiteiten of kampen.
Voor 21+ leden heeft de Cornelis Lelygroep de Etak en de Methusalemstam.